Računovodstvene i administrativne usluge

Financijsko i poslovno savjetovanje

Promet nekretninama

Accounting and administrative services

Financial and business consulting

Real estate transactions (brokerage)

Financijsko i poslovno savjetovanje

Financijsko savjetovanje

Novi (Start -up) i/ ili mali poduzetnici često nisu svjesni važnosti dobrog financijskog upravljanja. U poduzetništvo se upuštaju bez procjene potrebnih financijskih sredstava za uhodavanje poslovanja. Nažalost i poduzetnici sa značajnim stažom u vlastitom businessu često precjenjuju svoju financijsku snagu i upuštaju se u poslove koje ne mogu financijski pratiti.

Financijske odluke koje donose poduzetnici određuju poslove kojima će se baviti u budućnosti, a uspjeh ili neuspjeh trgovačkog društva velikim dijelom ovisi upravo o sposobnosti poduzetnika u  osiguravanju/pronalaženju  financijskih sredstva  potrebnih za stabilno poslovanje.

Svaka financijska odluka nije statična, promjenjiva je, ovisi o nizu unutarnjih i vanjskih čimbenika i ne donosi se jednom zauvijek. Financijska tržišta na kojima  poduzetnici posluju brzo se mijenjaju, a njihova dinamika zahtijeva brz odgovor. Dobri manageri snalaze se u rutinskim problemima, no samo najbolji među njima mogu pravovremeno i proaktivno odgovoriti na sve promjene. Kako bi novi poduzetnici uspješno savladali nove izazove, potrebno im je više od osjećaja, moraju razumjeti poslovne procese i financijska tržišta te kada i zašto općeprihvaćeni i uobičajeni postupci ne moraju biti i najbolji potezi za poslovanje.  Stabilan financijski plan i dobro razumijevanje financijskih kretanja uvelike pomaže u borbi sa svakodnevnim poslovnim izazovima.

Stručno i pažljivo upravljanje financijama pomaže pri donošenju odluka koje osiguravaju sigurno napredovanje u poslovanju. Obzirom na dugogodišnju poslovnu praksu upravljanja financijama malih, srednjih i velikih trgovačkih društava, stojimo vam na raspolaganju u savjetovanju vezanim uz isto.

Vaše poslovanje može biti profitabilno, ali svejedno imate problema sa solventnošću.  Mi možemo prognozirati i procijeniti vaše potrebe za financiranjem te pratiti novčani tijek i korist.

Spremni  smo vam pružiti uslugu i pomoći u:

 • izradi planova poslovanja,
 • planiranju financijskih tokova, priljeva i odljeva – projekciji novčanog toka,
 • pripremi internih izvještaja o realizaciji poslovanja (planiranog rezultata),
 • pripremi dokumentacije za  potrebe kreditiranja – banaka, leasing kuća i dr.  financijskih institucija,
 • pronalaženju i sagledavanju  mogućih načina i izvora financiranja,
 • pripremi natječajne dokumentacije.

 

Poslovno savjetovanje

Imate poslovnu ideju i želju okušati se u poduzetništvu, no nemate potrebna znanja i vještine za upuštanje u isto? Zbunjuje vas količina  propisa i dokumentacije koje morate zadovoljiti/osigurati?

Stojimo Vam na raspolaganju za  pomoć pri  sagledavanju prednosti i nedostataka teodabiru oblika poslovnog objekta kao i asistenciju pri registraciji  odabranog pri nadležnim institucijama.

U  svom poslovanju ne uspijevate sagledati optimalnu organizaciju i  potrebno vrijeme za  odrađivanje određenih poslova? Ne upravljate troškovima poslovanja?

Možemo vam osigurati objektivnu analizu procesa poslovanja, potrebnih procedura za upravljanje troškovima te pomoći vam da se organizirate, restrukturirate i brže i lakše obavljate dnevne poslovne obveze i time pomognete rastu i razvoju vašeg poslovanja.

Poslovni izazovi mogu biti prilika za novi uzlet.

Zato smo vam spremni pružiti uslugu i pomoć u:

 • planiranju poslovnih procesa,
 • odabiru računovodstvenih politika,
 • ustroju i praćenja troškova,
 • planiranju zapošljavanja,
 • pri izboru i implementaciji softvera za računovodstvo i administraciju,
 • kriznom managementu,
 • analizi poslovanja i procjeni vrijednosti poslovnih subjekata prilikom namjere preuzimanja („duediligence“),
 • upravljanju troškovima,
 • analizi poslovne dokumentacije i transakcija s ciljem detekcija namještenih financijskih izvještaja,
 • prepoznavanju poreznih utaja,
 • valorizaciji pojedinih oblika imovine,
 • uspostavljanju nadzornih protokola nad rizicima  krađe i pronevjere,
 • detekciji mogućeg sukoba interesa u poslovanju.
 • kao i sva ostala financijska i poslovna savjetovanja prema specifičnim zahtjevima i željama klijenata.

 

Cijena usluga ovisi o kombinaciji usluga i količini sati savjetovanja. Osnovni sat savjetovanja iznosi 70,00 EUR kn uvećano za pripadajući PDV.

Za ugovorne korisnike računovodstvenih usluga odobrava se satnica pogodnosti savjetovanja uključenih u cijenu mjesečnih računovodstvenih usluga.

 

Kontaktirajte nas putem predviđenog obrasca i  dogovorit ćemo Vam sastanak u najkraćem roku!