Računovodstvene i administrativne usluge

Financijsko i poslovno savjetovanje

Promet nekretninama

Accounting and administrative services

Financial and business consulting

Real estate transactions (brokerage)

Može li nam poslovanje biti dosadno?

Stalne promjene propisa drže poduzetnike budnim, a računovođe svake godine iz početka uče novo gradivo. Krajem godine uobičajeno nas dočekaju promjene propisa, nove osnovice doprinosa, novi iznos minimalne plaće i slično.

Tako i od 01.01.2018. imamo niz promjena. Ovim člankom osvrnut ćemo se na neke od važnijih promjena  u 2018. godini primjenjivih kod većeg broja hrvatskih poduzetnika.

Promjene vezane uz Zakon o porezu na dohodak

S prvim danom  2018. godine mijenja se definicija uzdržavanog člana. Unuci i praunuci, bake i djedovi, punci i punice, maćehe te svekri i svekrve od početka 2018. godine prestaju biti uzdržavani članovi obitelji. Za svakog uzdržavanog člana obitelji građani su ove godine imali pravo na dodatni porezni odbitak, no  sužen je broj uzdržavanih članova obitelji za koje se može koristiti osobna olakšica  – samo na užu obitelj.

Uzdržavanim članom uže obitelji smatraju se bračni drug (izvanbračni i istospolni životni partneri), roditelji poreznog obveznika, djeca do prvog zaposlenja te punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema posebnom propisu, ako oni sami godišnje zarađuju manje od 15 tisuća kuna. Svatko tko na svojoj poreznoj kartici ima nekoga tko je novom definicijom uzdržavanog člana ukinut od 01.01.2018., trebao bi do kraja godine maknuti s porezne kartice te ”ukinute” uzdržavane članove kako bi im poslodavci mogli pravilno obračunavati osobni odbitak.

S početkom 2018. godine stupaju na snagu i odredbe o poreznoj kartici građana. Porezna uprava na zahtjev poslodavca i uz suglasnost radnika od  2018. godine ima mogućnost dostaviti poreznu karticu elektroničkim putem po službenoj dužnosti.

Od 2018. godine propisane su i promjene vezano uz dnevnice na službenom putu i njihovo umanjenje u slučaju plaćenog obroka:

 • ako je plaćen jedan obrok (ručak ili večera), dnevnica se umanjuje za 30%,
 • ako su plaćena dva obroka (ručak i večera, dnevnica se umanjuje za 60%.

Doručak uračunat u cijenu noćenja ne smatra se osiguranom prehranom, no dodane su situacije u kojima se smatra da je osigurana prehrana i u kojima treba umanjiti dnevnicu, i to ako je osiguran obrok (ručak i/ili večera) kao:

 • u cijeni kotizacije za prisustvovanja seminarima, stručnim savjetovanjima i slično;
 • u cijeni karte za putovanje brodom;
 • u cijeni zrakoplovne putničke karte, zbog prekida putovanja ili; iz sredstava reprezentacije poslodavca.

Nažalost, to znači da ako je u cijeni seminara uračunat ručak, umanjit će se dnevnica, ako vam u zrakoplovu daju obrok umanjit će se dnevnica, ako na službenom putu počastite poslovnog partnera i to prikažete kao reprezentaciju, obzirom ste i sami jeli, umanjit će vam se dnevnica.

Popravljena je nelogičnost donesena prethodnom izmjenom pravilnika o porezu na dohodak, a to je da se sada dnevnica u slučaju putovanja zračnim prijevozom obračunava dva sata prije vremena predviđenog polijetanja zrakoplova iz posljednje zračne luke u Republici Hrvatskoj do vremena dolaska zrakoplova u prvu zračnu luku u Republici Hrvatskoj.

Također su razjašnjenje situacije obračuna dnevnice u slučaju putovanja u više zemalja ili ako je u inozemstvu provedeno manje od osam sati:

– svako zadržavanje u stranoj državi kraće od 12 sati, obračunava se u vrijeme provedeno u idućoj državi u kojoj se provelo više od 12 sati;

– ako je ukupno na putovanju osoba provela više od osam, odnosno više od 12 sati, a u inozemstvu manje od osam sati, tada se isplaćuje pripadajuća tuzemna dnevnica uzevši u obzir ukupan broj sati provedenih na putovanju u tuzemstvu i inozemstvu.

Postoje i promjene vezano uz izobrazbu i obrazovanje izvan mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta radnika. Troškovi prijevoza i smještaja radnika u visini stvarnih izdataka i do sada su bili neoporezivi kod upućivanja radnika na obrazovanje ili izobrazbu. Ono što je novost je da su u slučaju seminara, savjetovanja i izobrazbe dnevnice i/ili naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe neoporezive pod uvjetom da edukacija ne traje dulje od sedam dana.

Značajna novost je priznavanje troškova smještaja i prehrane za sezonske radnike. Naime, radnicima koji su prijavljeni na određeno vrijeme kao sezonski radnici i koji rade izvan mjesta svog prebivališta ili uobičajenog boravišta najmanje 30 kilometara, poslodavac će troškove smještaja i prehrane moći isplatiti neoporezivo, pod uvjetom da računi glase na poslodavca i da ih plati preko poslovnog računa.

Napokon, uz vodu i hladni i topli napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol) postaju neoporezivi. Nakon dugogodišnjih zahtjeva poslodavaca konačno je zakonodavac dozvolio da se radnicima bez poreznih opterećenja mogu omogućiti kava, sokovi, mlijeko za vrijeme radnog vremena, a da se to ne smatra plaćom. Dakle, sada radnici smiju ožednjeti na račun poslodavca, naravno, ako im isti to želi platiti!

Dodatno, dosad je poslodavac mogao radniku dati dar u naravi do 400 kn godišnje neoporezivo, sada je taj prag podignut na 600 kn. Poslodavac može nagraditi radnika nekim poklonom u vrijednosti do 600 kuna bez da plati ikakva dodatna davanja na taj iznos.

Zakon o porezu na dobit

Od 01.01.2018  stupa na snagu promjena vezana uz rashode po osnovi korištenja osobnih vozila. Porezno priznati rashod po osnovi korištenja osobnih vozila smanjuje se sa 70% na 50%.

Dakle, od 01.01.2018. godine rashodi s osnove korištenja sredstava za osobni prijevoz priznaju se u visini od 50% ili 100% ako se obračunava plaća ili drugi dohodak u naravi.

Pri sastavljanju prijave poreza na dobit za 2017. godinu koja se podnosi u 2018. godini ukinuta je porezna olakšica za reinvestiranu dobit. Porezni poticaji za izvršene investicije i ulaganja u dugotrajnu imovinu provode se samo putem Zakonu o poticanju ulaganja (Narodne novine br. 102/15.) .

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Od 01.01.2018. mijenjaju se ograničenja vezana za odbitak pretporeza vezano uz korištenje osobnih vozila na način da:

 • porezni obveznik može odbiti 50% pretporeza obračunatog na nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima, osim ako su iznad 400.000,00 kuna nabavne vrijednosti.

Porezni obveznik će moći odbiti 50% pretporeza obračunatog na nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima što dosad nije mogao. Nije dopušten odbitak pretporeza za nabavu iznad iznosa od 400.000,00 kuna po jednom sredstvu.

U svrhu praćenja odbitka pretporeza u iznosu 50% propisano je da se podaci o tome evidentiraju u Obrascu PDV-a i to u polju VIII.1.1.2. (nabava osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz). U podacima o nabavi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz upisuju se isključivo podaci o dijelu vrijednosti (poreznoj osnovici) s osnove koje je odbijeno 50% pretporeza iz članka 61. stavka 2. Zakona o PDV-u uključujući i nabavu dobara i usluga u vezi s time. Primjerice, ako porezni obveznik nabavi osobni automobil vrijednosti 120.000 kuna plus 30.000 kuna PDV u polju VIII.1.1.2. iskazuje 60.000,00 kuna (dio porezne osnovice temeljem koje je odbijen pretporez).

Za nastanak porezne obveze u graditeljskoj djelatnosti propisano je da nije potrebna ovjera situacije od strane nadzornog tijela i u slučaju kada građevinske usluge tuzemnom poreznom obvezniku obavlja strani porezni obveznik na koje se primjenjuje prijenos porezne obveze propisan člankom 75. stavkom 2. Zakona o PDV-u.

U 2018. godini prag za obvezan ulazak u sustav PDV-a podignut je s dosadašnjih 230.000 kuna na 300.000 kuna za sve male porezne obveznike, kao i obrtnike koji plaćaju porez na dohodak u paušalnom iznosu.

Zakon o lokalnim porezima

Od 01.01.2018. godine izjednačava se kriterij godina starosti za utvrđivanje i naplatu poreza na cestovna motorna vozila te se utvrđuje i naplaćuje za sva cestovna motorna vozila do 10 godina starosti. Porez na cestovna vozila ne plaća se na:

 • vozila RH i jedinica lokalne i područne samouprave,
 • vozila tijela državne uprave,
 • vozila zdravstvenih ustanova,
 • vozila vatrogasnih jedinica,
 • vozila diplomatskih i konzularnih predstavništva i stranoga diplomatskog osoblja,
 • posebna vozila kojima vlasnici obavljaju registriranu djelatnost za prijevoz umrlih i taksi službu,
 • vozila prilagođena za prijevoz osoba s invaliditetom.

Vozila starija od 10 godina oslobođena su plaćanja poreza na cestovna motorna vozila.

Iznos minimalne plaće

Propisan je iznos minimalne plaće za 2018. godinu u visini od 3.439,80 kuna.

Obvezni doprinosi u 2018. godini

Propisane su nove osnovice za obračun doprinosa prikazane u dodatnoj tablici uz ovaj članak. Po novim osnovicama imamo malo povećanje troškova za 2018. godinu.

 

I eto, to bi  nam bile izabrane važnije promjene  za 2018. godinu. Znate li odgovor? Može li biti dosadno?

Naravno ili nažalost, uvijek ima još nešto.

 

Do sljedeće objave,

šaljemo veliki pozdrav i  želimo vam uspješnu 2018. godinu!